top of page
7 Bew Glas in lood.jpg

Geschiedenis Beesel

Geschiedenis van de Gertrudiskerk

Inleiding

De Gertrudiskerk te Beesel is de moederkerk van de gemeente Beesel. We mogen aannemen dat het eerste kerkgebouw reeds in de 12e eeuw gebouwd werd. Bij de afbraak van de oude kerk in 1840 vond men in de toren een balk met het opschrift “Wij van Elmpt hebben die kerk gebouwd anno 1157”. Het betreffende stuk werd uit de balk gezaagd. Helaas is het later gestolen.

De eerste kerk

Die eerste kerk stond midden op het kerkhof in Ouddorp. Deze kerk heeft meerdere verbouwingen gehad, totdat men in 1840 een nieuw gebouw plaatste, waar nu de tegenwoordige Gertrudiskerk staat. Het was een bakstenen gebouw naar het ontwerp van de Maastrichtse architect J.Dumoulin. Zij had 300 zitplaatsen. Op 24 oktober 1842 werd de kerk ingewijd door Mgr. Paredis. Het H.Hartbeeld voor de kerk werd ingezegend op 3 juni 1917. In 1937 werd dit beeld vervangen door een nieuw H.Hartbeeld. Het oude was geheel verweerd. Het nieuwe beeld werd gemaakt door Ramakers uit Geleen.

De tweede kerk

Onder pastoor Hendriks (benoemd in 1907) werden plannen gemaakt voor een nieuwe kerk in een lichtere, neogotische stijl. De eerste steen voor de bouw van deze kerk werd gelegd door pastoor Hendriks in het Heilig Jaar 1925. Caspar Franssen uit Roermond was de architect. De kerk werd in twee fasen gebouwd. Op 6 aug. 1930 kon ze geconsacreerd worden door Mgr. Schrijnen. Op voorstel van pastoor Backhuys, benoemd in 1935, werd er op de hoek van de Burg. Janssenstraat en de Antoniusstraat een Mariabeeld geplaatst. Dit Mariabeeld alsook het H.Hartbeeld werden in de tweede wereldoorlog verwoest. Hetzelfde lot onderging de kerktoren op 2 februari 1945. Na de bevrijding keerde pastoor Backhuys met veel geëvacueerde Beeselse parochianen terug.

Wederopbouw na de oorlog

Op 25 februari 1946 overleed pastoor Backhuys aan de gevolgen van een hartaanval. Hij werd opgevolgd door pastoor Gerris. Bij zijn installatie kreeg hij een Mariabeeld aangeboden, dat werd geplaatst aan het Mariaplein. Op hem rustte de taak om de Gertrudiskerk weer op te bouwen. Op 19 juli 1946 werd de bouw van de kerk aanbesteed, echter zonder toren. Deze laatste werd in maart 1954 aanbesteed. Op 16 juni 1949 werd besloten een nieuw H.Hartbeeld te plaatsen.

Vanaf 1960

De eerste geluidsinstallatie werd in de Gertrudiskerk geplaatst in 1961 op verzoek van pastoor De Winter, die pastoor Gerris in 1961 was opgevolgd. Op 1 augustus 1963 werd in de parochie een parochieraad opgericht als adviesorgaan van het kerkbestuur. Ook werd in 1964 de “Gezinsbijdrage” ingevoerd, waaraan 160 gezinnen meededen. Na een nieuwe opzet van deze bijdrage bedroeg het aantal deelnemende gezinnen 365, dat was 65 % van het totaal aantal gezinnen.

Op wens van pastoor F. de Wit werd in 1977 een Dameskoor opgericht, het huidige Gertrudiskoor. Pastoor F. de Wit overleed in 1977 ten gevolge van een ongeval en werd opgevolgd door pastoor G. v.d. Asdonk.

Door een erfenis werd het kerkbestuur in staat gesteld om het priesterkoor te renoveren en van nieuwe tegels te voorzien. De communiebank werd opgeslagen op de sacristiezolder. In 1979 werd een projectiescherm in de kerk geplaatst om aldus de parochianen de gelegenheid te geven beter mee te kunnen doen met de gebeden en gezangen in de liturgische vieringen. In 1980 volgde de ringleiding ten behoeve van de slechthorenden. In 1983 was het noodzakelijk om het dak van de kerk en de toren van nieuwe leien te voorzien. Het dak van de pastorie werd en passant meegenomen en voorzien van nieuwe pannen. In het jaar 1988 werd het oude verwarmingssysteem vervangen door een met aardgas gestookte installatie, welke nu nog goed functioneert. In 1989 werd de kerkradio gerealiseerd en in 1993 werd de doopkapel omgebouwd tot devotiekapel van onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. In 1997 vond ook het herstel plaats van de in 1992 ontstane aardbevingsschade aan de toren. Tevens werd tegelijkertijd ook het voegwerk van de toren onder handen genomen. Van meer recente datum is het plaatsen van een hekwerk in de kerk, zodat overdag de kerk weer geopend kan zijn voor de bezoekers, de renovatie van de elektrische installatie en tenslotte nog in december 2001 het plaatsen van ladderhaken op het dak van de kerk, welke volgens de Arbo wet verplicht zijn.

Het is wellicht interessant om af te sluiten met de namen van de pastoors vanaf ongeveer 1900.

Pastoors Parochie St. Gertrudis

-          1888-1907           H. L. Tacken

-          1907-1935           J. W. Hendrikx

-          1935-1946           L.W.H. Backhuijs

-          1946-1961           G. W. Gerris

-          1961-1968           J. A. D. de Winter

-          1968-1976           H.C. A. Verheggen

-          1976-1977           F. de Wit

-          1977-1984           G. L.H. van der Asdonk

-          1984-1994           T. J. Debets

-          1994-2000           Enkele administrators

-          2000-2015           F. Houwman

-          2015-2019           Cesar Tablon M.S.P.

-          2019 - heden       J. Rosenhart

bottom of page