top of page
13 Bew  Glas in lood.jpg

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Het sacrament van de ziekenzalving heeft als doel een bijzondere genade te verlenen aan de christen die te kampen heeft met de moeilijkheden die verbonden zijn met ernstige ziekte en ouderdom. Wanneer een gelovige ten gevolge van ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te verkeren kan de priester hem het sacrament van de ziekenzalving toedienen. Bij de zieken zalving legt de priester de zieke de handen op het hoofd en zalft hem met door de bisschop  gezegende olie op voorhoofd en handen. In dit sacrament wil Christus de zieke zegen en troost schenken en ook lichamelijke genezing indien dit aan het geestelijke heil te goede komt.

Misverstanden
Het sacrament van de ziekenzalving is het sacrament waaromtrent veel misverstanden en onwetendheid heersen. Dit komt mede door de achterhaalde naam “Laatste Oliesel”, die nog vaak voor dit sacrament wordt gebruikt. Velen hebben angst om dit sacrament te ontvangen omdat men meent na het ontvangen ervan onherroepelijk dood te gaan. Dit is de reden dat het sacrament tot het allerlaatste moment wordt uitgesteld en men als priester soms het verzoek krijgt om zelfs nog na overlijden het sacrament toe te dienen. Het is daarom aan te bevelen om zo vroeg mogelijk de parochiepriester te raadplegen. Ook is het aan te raden indien u sacrament wenst te ontvangen, dit bij u familie kenbaar te maken zodat zij contact kunnen opnemen wanneer u daar niet toe in staat bent.

Viering van de Ziekenzalving
Neem bij ernstige ziekte tijdig contact op met de pastoor zelf. Dit kan te allen tijde. Ook bij verblijf in ziekenhuis of verpleegtehuis is de eigen pastoor de eerst aangewezen bedienaar van de ziekenzalving. Wanneer u de ziekenzalving in ziekenhuis of verpleegtehuis wenst te ontvangen wijzen wij er uitdrukkelijk op dat alleen een priester dit sacrament geldig kan toedienen. De ervaring heeft geleerd dat de aanwezigheid van vele familieleden door iedereen als zeer positief wordt ervaren.

U kunt onze pastoor bereiken onder telefoonnummer 06-126 303 29


Als de pastoor niet op korte termijn kan aantreden is er de nood-bereikbaarheidsdienst van het dekenaat: dan krijgt u de dienstdoende priester aan de lijn, die u snel kan helpen.


In ons dekenaat wordt de ”nooddienst” bij toerbeurt door de priesters van het dekenaat ingevuld. Het noodnummeris: 06-248 455 66. Maar: probeer eerst even onze eigen pastoor te bereiken.

bottom of page