top of page
13 Bew  Glas in lood.jpg

De Eucharistie

De eucharistie is het hart en het hoogtepunt van het leven van de kerk. Wanneer de priester over brood en wijn de zegen van de heilige Geest afroept en de woorden van de consecratie uitspreekt is de levende en verheerlijkte Christus zelf in ons midden aanwezig. Door het geschenk van de communie wil Christus de kerk laten delen in zijn offer van lofprijzing en dankzegging. Door het sacrament schenkt Hij ons rijkelijk zijn heilsgaven en het onderpand van het eeuwige leven. Omdat Jezus zelf in al zijn goedheid bij ons wil zijn, zal degene die wil communiceren in staat van genade moeten zijn.

De heilige Mis
De kern van het parochieleven is de heilige Mis, waarin we luisteren naar het Woord van God en de heilige Communie ontvangen. Wie zijn katholiek zijn op een juiste wijze beleeft, zal altijd weer een groot verlangen om Jezus Christus in de heilige Communie te ontvangen. Als parochiegemeenschap ervaren we onze verbondenheid in Christus ten diepste in het samen bijwonen van de heilige Mis. Een goed verzorgde liturgie is daarom een van de belangrijkste aandachtspunten van de pastoor en de vele vrijwilligers. Voor missen en misintenties kunt u het Misrooster raadplegen.

De Ziekencommunie
Voor degenen die door ziekte of andere ernstige redenen niet in de gelegenheid zijn om de heilige Mis bij te wonen, wordt een maal per maand de ziekencommunie rondgebracht, en wel op de eerste zaterdag van de maand vanaf 15.00 uur. Wilt u ook van deze dienst gebruik maken, neemt u dan contact op met het Parochiehuis of gebruik het Informatieformulier.

De Aanbidding
Een bijzondere vorm van de verering van de Eucharistie is de Aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste. De Aanbidding vindt elke vrijdag plaats in de H. Lambertuskerk te Reuver, van 9.30 -11.30 uur. Daarnaast vindt de Aanbidding een keer per maand plaats in de Fatimakerk te Offenbeek en de H. Gertrudiskerk te Beesel. Bovendien is er in de maanden mei en oktober in elke parochiekerk een plechtig Zondagslof. Voor data zie de Agenda.

De Sacramentsprocessie
In ons parochiecluster wordt de mooie traditie van de Sacramentsprocessie nog steeds in ere gehouden. Rond Sacramentsdag wordt, na de Dankmis van de Communicantjes, de processie gehouden.

         Eucharistie

bottom of page