top of page
13 Bew  Glas in lood.jpg

Het Doopsel

Dopen is het opgenomen worden in de Kerk. Jezus is zelf gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper en Hij gaf de opdracht dat ook al zijn leerlingen gedoopt werden.

 

Tijdens de Doop wordt er water uit de doopvont over het hoofd van de dopeling gegoten. Daarna wordt hij/zij gezalfd met Chrisma, een geurige olie die door de bisschop is gewijd.

Tijdens de doopviering wordt de doopkaars aangestoken aan de Paaskaars.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.

 

Dopen kan op elke leeftijd. Vaak laten ouders hun kinderen dopen als ze nog baby zijn. Maar je kunt ook vragen om gedoopt te worden als je ouder bent. Je wordt maar één keer in je leven gedoopt.

Aanmelden voor een doop

U kunt zich aanmelden voor een doopsel via onze parochiekantoren:

Reuver:

077 - 850 43 30

Beesel: 

077 - 474 13 08 

 Het Doopsel

bottom of page