top of page

Noodgeval?

Neem bij ernstige ziekte tijdig contact op met de pastoor. Dit kan te allen tijde. Ook bij verblijf in ziekenhuis of verpleegtehuis is de eigen pastoor de eerste aangewezen bedienaar van de ziekenzalving.

 

Wanneer u de ziekenzalving in ziekenhuis of verpleegtehuis wenst te ontvangen wijzen wij er uitdrukkelijk op dat alleen een priester dit sacrament geldig kan toedienen.

 

De ervaring heeft geleerd dat de aanwezigheid van vele familieleden door iedereen als zeer positief wordt ervaren. In ons dekenaat wordt de ”nooddienst” bij toerbeurt door de priesters ingevuld.


Het noodnummer waarop u de dienstdoende priester kunt bereiken is: 06-12630329

bottom of page