top of page

Sacramenten

De zeven sacramenten

De sacramenten zijn door Christus ingesteld en zijn zeven in getal, te weten het doopsel, het vormsel, de eucharistie, boete en verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk.

 

De zeven sacramenten raken alle fasen en belangrijke momenten in het leven van de christen: zij brengen het geloofsleven van de christen tot ontstaan en groei, verlenen genezing en zending.

bottom of page