top of page
13 Bew  Glas in lood.jpg

Het Huwelijk

Het huwelijksverbond, waardoor man en vrouw met elkaar een innige gemeenschap van leven en liefde vormen, werd door de Schepper gesticht en van eigen wetten voorzien. Het is van nature gericht op het welzijn van de echtgenoten en op het voortbrengen en opvoeden van kinderen. Het is door Christus onze Heer tussen gedoopten tot de waardigheid van sacrament verheven. In een liturgische viering maken bruid en bruidegom ten overstaan van de gewijde bedienaar hun vrije wil kenbaar om zich wederzijds en definitief aan elkaar te schenken met de bedoeling een trouw en vruchtbaar liefdesverbond te sluiten.

 

Aanmelding
Indien u trouwplannen heeft en u kiest voor een kerkelijke huwelijkssluiting neem dan contact op met de contactpersoon. Deze zal de afspraken met u vastleggen en u de benodigde formulieren doen toekomen. Neem tijdig contact op (liefst al een half jaar van tevoren) om teleurstellingen te voorkomen. Het zou jammer zijn als u alles al geregeld heeft en het blijkt dat de parochiepriester op uw trouwdag elders verplichtingen heeft. Om uw bruiloft aan te melden kunt u contact opnemen met de Parochiehuis Reuver (077 - 474 850 43 30).

Huwelijksvoorbereiding
In de aanloop naar het huwelijk zal de huwelijksvoorbereiding plaatsvinden. Deze bestaat uit persoonlijke gesprekken met de parochiepriester en een huwelijkscursus van drie bijeenkomsten die in ons parochiecluster worden gehouden. Deelname hieraan is voorwaarde voor de kerkelijke huwelijkssluiting in ons parochiecluster.

Trouwdatum

De trouwdatum kunt met de contactpersoon vastleggen. Huwelijksvieringen vinden bij voorkeur plaats op vrijdag of zaterdag en niet op zondagen of kerkelijke hoogfeesten.

 Huwelijk

bottom of page