top of page
13 Bew  Glas in lood.jpg

Boete en verzoening

De gelovige erkent dat God de Schepper van hemel en aarde is. Alles heeft God met wijsheid geschapen en alles stuurt Hij volgens zijn goddelijk plan. Wie bewust tegen dit plan ingaat, zondigt, krenkt de eer van God. Door deze zonde brengt hij schade toe aan zijn eigen waardigheid en schaadt het geestelijke welzijn van de kerk. De boeteling die beseft dat hij door de zonde, God, de naaste en zichzelf tekort heeft gedaan, kan van een priester het boetesacrament ontvangen. Dat betekent dat hij berouwvol is, zijn zonde belijdt en bereid is het aangerichte kwaad te herstellen. De priester geeft de boeteling een penetentie en schenkt in Jezus’ Naam de absolutie.

Het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening
Wilt u het sacrament van boete en verzoening ontvangen, neemt u dan contact op met de pastoor. U kunt te allen tijde een afspraak maken voor een gesprek. Ook bestaat er de mogelijkheid om te biechten na de boetevieringen voor Kerstmis en Pasen.

Boete en verzoening

bottom of page